Arsen Avakov on MIA Development Strategy until 2020