Авторские издания

Авторские издания Арсена Авакова

Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року Монографія.- Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2008.- 352 с. Укр. мова   Авторський колектив: заслужений економіст України Аваков А.Б.; д-р екон. наук, проф. Пономаренко В.С.; д-р держ. упр., проф. Бабаєв В.М.; д-р екон. наук, проф. Кизим М.О.; д-р екон. наук, проф. Тищенко О.М.; канд. екон. наук Дуленко А.Л.; канд. держ. упр. Райнін І.Л.; Сміцька Ю.А.   Книга є результатом науково-практичної розробки групи вчених і фахівців-практиків у галузі стратегічного планування соціально-економічного розвитку... еще