Arsen Avakov at the presentation of the book “Dobrobaty”