Арсен Аваков: Перехід від міліції до поліції не буде формальністю!

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував опубліковану сьогодні Концепцію «100 днів якості Української поліції».

«Сьогодні глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе почала процес реальної переатестації в Києві та Київській області. Повторюю знову і знову: перехід від міліції до поліції не буде формальністю!», – підкреслив Арсен Аваков.

«Пройде час і нова поліція мало чим буде нагадувати вам ту міліцію, до якої всі звикли за десятиліття. Структурні і кадрові зміни приведуть нас до нової якості. Просто треба йти – не патякати, а робити. Крок за кроком – відсікає обрезклого і потворні МИНУЛЕ – вибудовуючи новий, сильний сучасний стрижневий механізм на службі суспільства! », – заявив глава відомства.

КОНЦЕПЦІЯ

«100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який відповідно до Закону України «Про Національну поліції» почав свою роботу 7 листопада 2015 року.

Основною метою на сьогодні є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства.

В рамках досягнення зазначеної мети Національна поліція проводить глобальну переатестацію своїх співробітників.

Починаючи з першого дня служби робота співробітників, які пройшли атестацію, буде піддана оцінці відповідно до методики «100 днів якості Національної поліції».

Оцінка якості роботи співробітників буде дана незалежно від їх посад, звань, а також територіального і структурного підпорядкування.

Ми розглядаємо ці 100 днів як перехідний період для адаптації всіх підрозділів і співробітників Національної поліції до нового стандарту якості та оцінки результатів своєї роботи.

Після закінчення 100 днів будуть прийняті кадрові рішення щодо керівного складу територіальних і структурних підрозділів Національної поліції.

Основні проекти, які будуть реалізовані в рамках Концепції:

І. Кардинальна трансформація КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РОБОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ – З кількісних НА ЯКІСНІ.

Національна поліція України відмовляється від статистичних методів оцінки роботи підрозділів і співробітників. Для нас важливі не кількісні, а якісні показники роботи співробітників поліції.

Протягом 100 днів всі структурні підрозділи Національної поліції по всій країні двічі пройдуть перевірку якості своєї роботи.

Кінцева оцінка Якості роботи територіальних і структурних підрозділів Національної поліції, а також їх керівників і рядових співробітників буде дана з урахуванням наступних показників:

А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення;

B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем;

C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної поліції;

D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань.

 

 А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення

Найближчим часом Національною поліцією для проведення соціологічних досліджень думки населення про роботу поліції будуть залучені незалежні соціологічні служби.

Ключовими показниками стануть:

 • динаміка довіри населення до територіальних управлінь Національної поліції;
 • оцінка громадянами почуття власної безпеки в районі проживання;
 • оцінка рівня корупції в підрозділах поліції;
 • рівень задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції при їх виклик і первинному контакті на місці події;
 • оцінка оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності.

 

B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем

Національною поліцією розробляється методика оцінки якості роботи територіальних органів поліції регіональними бізнес-спільнотами.

Зазначені дослідження також будуть здійснюватися незалежними соціологічними службами в фокус-групах за різними напрямками:

 • оцінка роботи поліції приватними підприємцями;
 • оцінка роботи поліції малим і середнім бізнесом;
 • оцінка роботи поліції великим бізнесом та іноземними компаніями.

Ключовими показниками роботи поліції з бізнес-середовищем стануть:

 • динаміка довіри до територіальних управлінь Національної поліції;
 • оцінка ефективності роботи поліції;
 • наявність фактів втручання в роботу комерційних структур;
 • оцінка сприйняття рівня корупції в підрозділах поліції;

 

C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної поліції

 Внутрішній опитування співробітників буде здійснюватися також незалежними соціологічними службами.

Ключовими факторами вивчення стануть:

 • оцінка роботи колег в рамках підрозділу по ключових параметрах – ініціативність, оперативність, невідповідність цінностям та інше .;
 • оцінка роботи вищого керівництва структурних і територіальних підрозділів, їх зусиль щодо забезпечення нормальних умов роботи поліцейських;
 • оцінка рівня співробітництва структурних підрозділів поліції;
 • оцінка мотивації співробітників.

Результати внутрішнього опитування, поряд з інформацією Департаменту внутрішньої безпеки, будуть використовуватися при прийнятті ключових кадрових рішень, в тому числі щодо заохочень і просування по службі всередині всіх без винятку структурних підрозділів Національної поліції.

D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань

 Протягом «100 днів якості» завдання підрозділів будуть розподілені по пріоритетам. Виділені із загального числа завдань отримають статус першочергових або пріоритетних.

 Оцінка ефективності виконання цих завдань буде покладено на керівників структурних підрозділів апарату Національної поліції за відповідними напрямами.

 Оцінка про виконання цих завдань будуть прийматися до уваги при прийнятті кадрових рішень в територіальних органах Національної поліції.

 

ІІ. КЕРІВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПОСТУПОВО ПОВИННІ СТАТИ МЕНЕДЖЕРАМИ

 Згідно концептуальним рішенням керівництва Національної поліції з-під впливу керівників територіальних органів Національної поліції виведені ряд ключових структур.

Зокрема, Кримінальна поліція і Патрульна поліція.

В рамках Кримінальної поліції вертикальне підпорядкування реалізовано в рамках:

 • Поліції захисту економіки;
 • Кіберполіції;
 • Поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

Всі ці структури вертикально інтегровані і безпосередньо підконтрольні  Центральному органу управління Національної поліції.

 

 З урахуванням цих структурних і функціональних змін, вплив керівника територіального управління Національної поліції безпосередньо на оперативну діяльність поліції зменшиться і значно зросте його роль як менеджера.

У зв’язку з цим Національна поліція кардинально змінює принцип призначення керівників територіальних органів.

 Відбір, тестування і підготовка нових керівників територіальних органів Національної поліції буде проходити в рамках проекту «Лицарі честі», розробленого спільно українськими та іноземними експертами при підтримці міжнародної місії технічної допомоги ICITAP та інших донорів.

 

ІІІ. ПРОЕКТ “ЛИЦАРІ ЧЕСТІ”

Основне завдання проекту “Лицарі честі” – виявлення, оцінка та підготовка нових лідерів і професіоналів, здатних займати керівні посади в територіальних органах Національної поліції України.

Розробляючи проект, ми виходили з того, що в зв’язку з впровадженням нової структури Національної поліції України, керівники територіальних підрозділів, поряд з професійним досвідом, повинні також володіти:

 • високими лідерськими якостями;
 • менеджерськими навичками;
 • навичками управління персоналом;
 • мати хорошу ціннісну підготовку.

Керівник територіального підрозділу повинен подавати особистий приклад своїм співробітникам і демонструвати високий рівень своєї ціннісної підготовки та залучення до підвищення якості роботи поліції в цілому.

Він повинен бути обізнаний про всі проблеми і потреби як своїх підлеглих, так і жителів підопічного йому регіону. Саме він задає тон роботи підрозділу.

 Крім цього керівники головних управлінь в регіонах мають відігравати ключову роль у професійному і технічному розвитку підлеглого органу і бути в змозі:

 • чітко сформулювати завдання;
 • формувати політику підлеглого органу;
 • дотримуватись стандартів якості роботи своїх підлеглих;
 • забезпечити публічну безпеку і порядок у регіоні.

 Проект “Лицарі честі” буде проходити в чотири етапи:

А) Відбір кандидатів на участь в проекті;

В) Тестування потенційних учасників;

С) Курси підготовки лідерів;

D) Фінальне тестування і розподіл.

 

A) Відбір кандидатів

Відбір кандидатів буде здійснюватися підрозділами внутрішньої безпеки Національної поліції на підставі результатів внутрішнього опитування співробітників територіальних підрозділів.

Відбір майбутніх учасників буде проходити за наступними критеріями:

 • авторитет колег профільних підрозділів;
 • лідерські якості;
 • відсутність відомостей про причетність до корупційних чи інших незаконних схем, негативних фактів і записів під час служби.
 •  

В) Тестування учасників проекту

Відібрані кандидати пройдуть ретельне тестування і співбесіду з Центральної атестаційної комісією Національної поліції України.

Зокрема кандидатам буде запропоновано пройти наступні тести:

 • GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);
 • Спеціалізований тест за відповідним напрямом;
 • MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).

Учасниками проекту стануть кандидати, які набрали максимальну кількість балів за результатами всіх тестів і пройшли співбесіду з Центральної атестаційної комісією Національної поліції України.

 

 С) Курси підготовки лідерів

Головним завданням проекту є системна підготовка майбутніх керівників Національної поліції на всіх рівнях. Ми твердо переконані, що в нових реаліях, керівник органу або підрозділу Національної поліції в першу чергу повинен бути лідером.

Курс підготовки буде спрямований на забезпечення майбутніх керівників Національної поліції України знаннями і навичками, необхідними для ефективного управління територіальними органами та структурними підрозділами Національної поліції.

Окремий акцент у проекті буде зроблений на підвищенні лідерських якостей учасників, а також їх ціннісної і етичної підготовки.

Безпосереднім керівником курсу навчання стане Глава Національної поліції України.

Програма навчання буде проходити за наступними напрямками:

 • Курс лідерства;
 • Стратегічний менеджмент в структурах НПУ;
 • Професійна підготовка по лініях діяльності поліції (наслідок, оперативно-розшукова діяльність, охорона публічної безпеки та порядку);
 • Управління ресурсами бюджетної організації;
 • Управління персоналом;
 • Загальна концепція реформування НПУ;
 • Територіальні органи поліції в системі державних органів;
 • Правові аспекти роботи керівника територіального органу НПУ;
 • Вивчення специфіки роботи поліції з урахуванням демографічних, політичних і культурних особливостей регіонів;
 • Етичний кодекс співробітників поліції і керівників НПУ;
 • Публічна комунікація, робота зі ЗМІ і репутаційний ризик-менеджмент.

В ході підготовки учасники будуть здавати проміжні тести.

 

D) Фінальне тестування і розподіл

За підсумками курсу підготовки буде проведено фінальне тестування з усіх дисциплін, результати яких будуть враховуватися при прийнятті подальших кадрових рішень.

Кадрові рішення щодо діючих глав територіальних управлінь Національної поліції будуть прийматися з урахуванням результатів «100 днів якості».

Вивільнені посади будуть запропоновані випускникам проекту  «Лицарі честі».

 

ІV. РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР

Паралельно з реалізацією проекту «Лицарі честі» за підтримки місії міжнародної технічної допомоги та інших донорів ініціюється проект створення Рекрутингового центру.

Основною метою Рекрутингового центру, в структурі якого будуть функціонувати регіональні представництва, є відбір кандидатів на службу в Національну поліцію і технічна допомога в проведенні їх атестації.

Рекрутинговий центру, буде незалежною структурою, яка не входить до складу Національної поліції, а також поза політичним та іншого впливу.

Методологія відбору персоналу буде максимально прозора, відповідати вимогам Закону України «Про Національну поліції» і здійснюватися професіоналами високого рівня.

 

КАР’ЄРНИЙ РІСТ: ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НАЧАЛЬНИКИ

Нова кадрова політика Національної поліції виключає автоматичне призначення міліцейських керівників на керівні посади в поліції.

Кар’єрне зростання в поліції буде обумовлений чіткими правилами і порядком.

Зокрема, кандидати на керівні посади, запропоновані регіональними головними управліннями поліції, повинні будуть пройти:

 • тести:
 • GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);
 • Спеціалізований тест за відповідними напрямами;
 • MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).
 • Поліграф;
 • Узгодження з Департаментом внутрішньої безпеки.

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО БЕЗПЕКИ

У структурі апарату Національної поліції створено підрозділ внутрішньої безпеки, з принципово новою філософією діяльності.

Поряд з відходом від каральних функцій основними завданнями Департаменту буде:

 • моніторинг ризиків і загроз у поліцейської діяльності;
 • контроль за дотриманням законності в повсякденній діяльності поліції;
 • забезпечення зв’язку апарату Національної поліції з суспільством, в тому числі за допомогою функціонування «гарячої лінії».

 Реалізація Концепції дасть змогу створити Національну поліцію, як якісно новий правоохоронний орган, незалежний від політичних впливів, в якому кожен поліцейський буде професійно і чесно служити українському народові.

 Національна поліція України