Материалы к выступлению председателя Харьковской облгосадминистрации А.Б. Авакова на заседании Кабинета Министров Украины по вопросу разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности. г. Киев, 25 января 2006 года

Шановний Юрію Івановичу!
Шановні члени Кабінету Міністрів!
Шановні присутні!

На сьогоднішній день (за попередніми даними) в області діють майже 19 тисяч підприємств малого бізнесу, на яких працюють 142 тисячі чоловік та 130 тисяч фізичних осіб. На 10 тисяч населення приходиться 64 малих підприємства. Усього в малому бізнесі зайнято близько 370 тисяч чоловік, що складає 27 % від зайнятого населення області.

Питання створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку підприємницької сфери є пріоритетною задачею для Харківської обласної державної адміністрації і знаходяться під контролем.

Вперше в 2005 році в рамках діалогу початого Президентом України В.А.Ющенко «Влада і бізнес – партнери» в області запропонований новий формат роботи між органами влади та підприємницькими структурами.

В його основу закладено Меморандум про взаємовигідні партнерські стосунки між Харківською обласною державною адміністрацією і представниками підприємницьких кіл області, який був підписаний у травні 2005 року. Основними принципами нових взаємин між владою і бізнесом стали взаєморозуміння, прозорість і довіра.

Безумовно, виходячи з досвіду роботи і спілкування з представниками підприємницьких структур питання що стосуються дозвільної системи більш всього перешкоджають розвитку бізнесу.

Але для їх вирішення необхідно було підготувати відповідну основу – знизити регуляторний тиск на підприємця, спростити систему реєстрації та одержання дозволів для здійснення бізнесу.

Тому Доручення Президента України, Кабінету Міністрів, Держкомпдприємництва, що стосуються регуляторної політики та створення Єдиних реєстраційних вікон і дозвільних офісів з'явилися дуже своєчасними і необхідними.

У Харківській області були прикладені всі зусилля, для того щоби вирішити поставлену задачу.

Для проведення роботи по прискореному перегляду регуляторних актів в області, а також у всіх районах і містах обласного значення були створені відповідні робочі групи.

За підсумками їх роботи в області скасовані 241 регуляторний акт і внесені зміни в 76 регуляторних актів.

З 1 липня 2005 року у всіх районах і містах обласного значення відкриті і функціонують «Єдині реєстраційні вікна» та «Єдині дозвільні офіси».

До недавнього часу, єдиним не до кінця вирішеним питанням залишався «Єдиний дозвільний офіс» у м.Харкові. Але на сьогоднішній день і цю проблему вирішено. У січні 2006 року на базі управління торгівлі та споживчого ринку Харківської міської Ради такий офіс створений і приступив до роботи.

Були також питання по роботі «Єдиного реєстраційного вікна» у м.Харкові, що стосувалися великих черг. У вересні 2005 року штат реєстраторів був збільшений майже вдвічі (на сьогодні -14 реєстраторів і 23 штатних працівника) і в даний час робота здійснюється в нормальному режимі.

З метою забезпечення безумовного виконання норм Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» у жовтні 2005 року в області була створена робоча група по проведенню аналізу законодавства, яким регулюється функціонування дозвільної системи в сфері господарської діяльності.

У рамках діяльності цієї групи було проведено 9 «круглих столів» з представниками підприємницьких структур, роботодавців, профспілкових організацій, а також структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних представництв центральних органів влади, що задіяні у видачі документів дозвільного характеру.

У результаті цієї роботи підготовлено 25 пропозицій для центральних органів влади щодо скасування або внесення змін у законодавчі акти та направлені в Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

В основному ці пропозиції стосуються скасування підзаконних відомчих актів, що встановлюють додаткові погодження та усунення дублювання та неузгодженості між різними державними відомствами, при отриманні одних і тих же дозволів. (Наприклад: погодження на відведення земельної ділянки, дозвіл на початок роботи та інш.)

На наш погляд для того, щоб норми Закону «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» виконувалися на місцях повною мірою необхідно якомога швидше на рівні уряду внести всі необхідні зміни в законодавчі і нормативні документи, що регулюють дозвільну систему.

Ще одним питанням, що також вимагає нормативного врегулювання, є статус адміністратора. З введенням в дію згаданого Закону на адміністратора покладаються дуже серйозні повноваження та адміністративна відповідальність. А на цей час у «Схемі посадових окладів райдержадміністрацій і міськвиконкомів», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 2288 від 13.12.1999р. посада адміністратора не передбачена.

На завершення хотів би сказати, що в кінці 2005 року в рамках розвитку діалогу «Влада і бізнес — партнери» у Харківській області був проведений регіональний форум за участю керівників обласної державної адміністрації і представників громадських організацій підприємців. На форумі розглядалося питання про виконання основних положень Меморандуму про взаємовигідні партнерські стосунки між Харківською обласною державною адміністрацією і представниками підприємницьких кіл області. За підсумками форуму прийнята Резолюція, яка підписана громадськими об'єднаннями і союзами підприємців, роботодавців і представників профспілкових організацій, де дана позитивна оцінка розвитку відносин між владою і бізнесом та намічені подальші напрямки співробітництва.

Дякую за увагу.