Резерв визначає перспективу! (золотовалютное)

 (До проекту Закону України

«Про встановлення межі зниження золотовалютних резервів Національного банку України») 

Діюча система законодавства практично не обмежує зменшення золотовалютних резервів, внаслідок чого за 2 останні роки їх було зменшено майже на 30 відсотків, що неприпустимо. Це означає — життя за рахунок наступних поколінь і матиме наслідком серйозні економічні проблеми в найближчому майбутньому. 

Таке «покращення» на мій погляд країні не потрібно!

Тому вношу законопроект , що послужить формальним і законодавчим обмежувачем спробам вирішувати всі системні економічні проблеми в державі — механізмом позики із золотовалютних резервів, позики у майбутнiх поколінь.

Метою законопроекту є обмеження розмірів зниження золотовалютних запасів країни.

Зміст законопроекту:

«З метою недопущення подальшого суттєвого зниження економiчного потенцiалу України, його нецiльового використання, що створює загрозу економiчнiй безпецi держави, встановити граничну межу зменшення золотовалютних резервiв  Національного банку України, що визначені та регулюються Законом України «Про Національний банк України»,— на рiвнi: 

 10 вiдсоткiв за будь-якi 12 календарних мiсяцiв поспiль, 

 18 вiдсоткiв за будь-якi 24 календарних мiсяцiв поспiль,

 24 вiдсотки за будь-якi 36 календарних мiсяцiв поспiль,

 28 вiдсоткiв  за  будь-якi  48 календарних мiсяцiв поспiль,

 30 вiдсоткiв  за  будь-якi 60 календарних  мiсяцiв  поспіль

Законопроект доповнює норми Закону «Про Національний банк України», який не встановлює й не забороняє обмеження зниження золотовалютних резервів НБУ.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

 Фінансово-економічне обґрунтування та прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Неконтрольоване й необмежене зниження золотовалютних запасів країни завдає великої небезпеки щодо майбутніх економічних можливостей держави. Обмеження, що встановлює проект, не є критичним. Як правило, Нацбанк дотримувався таких умов і раніше — за винятком декількох останніх років .

Прийняття Закону матиме наслідком збереження золотовалютних резервів країни, що безумовно, сприятливо відобразиться на майбутніх соціально-економічних можливостях держави.

(Проект розроблений за підсумками обговорення на  alterrada.comalterrada.com , за участю  И.Балуты и А.Кирша)