Позиция Украины по поводу выборов президента РФ в Крыму и на Донбассе

Сьогодні викликав у Міністерство внутрішніх справ тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні.

Дипломату була доведена офіційна позиція української сторони щодо виборів 18 березня на окупованих територіях.

Розраховую, що моя слобожанська мова була доступна і зрозуміла. Нижче наша офіційна позиція:

Заява МВС України в зв’язку наміченими на 18 березня

виборами президента Російської Федерації

Згідно з нотою МЗС України №610/23-110-236 від 21 лютого 2018 року, Україна заявила рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори 18 березня 2018 року на тимчасово окупованих РФ територіях України – Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. МЗС України відзначило, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе тільки за умови повного виконання РФ згаданої вище вимоги української сторони.

На сьогодні Російська Федерація не відмовилася від своїх протиправних намірів.

МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустиме!

У цих умовах, констатуючи агресивну гібридну війну Росії проти України, незаконну анексію Автономної Республіки Крим, окупації частин Донецької та Луганської областей, проведення незаконних виборів на цій суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права, МВС України прийняло рішення про неможливість проведення виборів, які порушують закони Україна на території України на території дипломатичних місій.

МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій – відповідно до Віденської конвенції.

Доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

МВС звертається до дипломатів і громадянам Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

 *********************************************

Сегодня вызвал в министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны по выборам 18 марта на оккупированных территориях.

Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна. Ниже наша официальная позиция:

Заявление МВД Украины в связи намеченными на 18 марта

выборами президента Российской федерации

Согласно ноте МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временно оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны.

На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений.

МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо!

В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупации частей Донецкой и Луганской областей — проведения незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории дипломатических миссий РФ.

МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны — во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий – согласно Венской конвенции. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.