Позачергові парламентські вибори в Україні: МВС готове забезпечити повну легітимність

Вибори — необхідний та природній процес у житті демократичної держави. Позачергові вибори з одного боку — форс-мажор, з точки зору організації процесу, з іншого — одна зі складових здорового демократичного суспільства. Позиція МВС на будь-яких виборах незмінна: політична нейтральність та рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників.

Моїм наказом усі органи виконавчої влади, що координуються міністром внутрішніх справ, розпочали виконання своїх завдань із забезпечення виборчого процесу.

Робоча група МВС відновила свою діяльність, продовжується тісне співробітництво з партнерами: Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею «ОПОРА».

Закликаю усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до Закону, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми й співробітничати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки.

Демократія — це, передусім, бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити.

Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії та не балотуватися в народні депутати України. Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах.

Ми забезпечимо законні, чесні та прозорі вибори, легітимність їх результатів і безпеку учасників та виборців.

Разом з українським громадянським суспільством ми задали високу планку на виборах Президента. Виборчий процес, голосування та визначення результатів прийшли на високому рівні легітимності, без суттєвих порушень, у відповідності з Законом і були визнані як народом України, так і міжнародним співтовариством, як зразкові.

У нас достатньо сил, засобів та досвіду провести парламентські вибори на найвищому рівні.

Сподіваюся на підтримку кожного з вас!

Працюємо!

Внеочередные парламентские выборы в Украине: МВД готово обеспечить полную легитимность

Выборы — необходимый и естественный процесс в жизни демократического государства. Внеочередные выборы – с одной стороны форс-мажор с точки зрения организации процесса, с другой – одна из составляющих здорового демократического общества.

Позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников.

Моим приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью “ОПОРА”.

Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с Законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности. Демократия – это прежде всего безупречная процедура!

МВД готово ее обеспечить.

Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины. Я. Как министр, честно выполню свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей.

Вместе с украинским гражданским обществом мы задали высокую планку на выборах Президента – избирательный процесс, голосование и определение результатов прошли на высоком уровне легитимности: без существенных нарушений, в соответствии с законом, и были признаны народом Украины и международным сообществом как образцовые. У нас хватит сил, средств и опыта провести парламентские выборы на том же уровне.

Надеюсь на поддержку каждого из вас!

Работаем.