Подав проект Постанови ВР щодо порушення дисциплінарної справи проти судді Кірєєва

Сьогодні подав проект постанови ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ :
Схвалити Звернення Верховної Ради України до Вищої кваліфікаційної комісії судів України з приводу необхідності порушення у відношенні судді Печерського районного суду м. Києва Кірєєва Родіона Володимировича дисциплінарної справи та здійснення дисциплінарного провадження у зв’язку з встановленням факту порушення ним присяги судді (додається).

**********

ЗВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
до Вищої кваліфікаційної комісії судів України
з приводу необхідності порушення у відношенні судді Печерського районного суду м. Києва Кірєєва Родіона Володимировича дисциплінарної справи та здійснення дисциплінарного провадження
у зв’язку з встановленням факту порушення ним присяги судді

Конституція України в статті 3 проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
У відповідності до статті 55 Конституції України суди України призвані захищати права і свободи людини і громадянина.
Статтею 129 Конституції України наголошуються основні засади судочинства в Україні, в тому числі підкорення суддів лише закону, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а також забезпечення доведеності вини.
У повній відповідності до положень Конституції України, норми пункту 1 частини 4 статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зазначають, що суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.
Згідно змісту присяги судді, визначеного частиною 1 статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судді урочисто присягають об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.
5 серпня 2011 року суддя Печерського районного суду м. Києва Кірєєв Родіон Володимирович, під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко Юлії Володимирівни у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 КК України, виніс постанову про зміну підсудній Тимошенко Ю.В. запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.
При винесенні даної постанови суддя Кірєєв Р.В. проявив неналежне ставлення до своїх службових обов’язків, встановлених чинним законодавством України, порушив принципи об’єктивності, безсторонності, неупередженості правосуддя, та виніс незаконне рішення, яке призвело до порушення параграфу 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
До таких же висновків дійшла Палата Європейського суду з прав людини, яка розглядала заяву Тимошенко Ю.В. (№ 49872/11) щодо незаконності застосування у її відношенні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, у своєму рішення від 30 квітня 2013 року.
У відповідності до параграфу 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу;
e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 30 квітня 2013 року, зазначив, що запобіжний захід у вигляді взяття під варту у відношенні Тимошенко Ю.В. був застосований на невизначений строк, що не відповідає вимогам статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Також Європейський суд з прав людини зазначив, що в постанові Печерського районного суду м. Києва від 5 серпня 2011 року відсутні факти про порушення з боку Тимошенко Ю.В. запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, а також факти про відсутність її на судових засіданнях. В той же час, наведені суддею Кірєєвим Р.В. підстави для застосування по відношенню до Тимошенко Ю.В. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме: її відмова оголосити свою адресу мешкання з огляду на те, що дані про цю адресу вже наявні в матеріалах справи, запізнення Тимошенко Ю.В. у судові засідання на декілька хвилин, не створюють ризику ухилення Тимошенко Ю.В. від суду. А перешкоджання судовому засіданню та проява зневаги до суду не є підставами для застосування до підсудного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Це суперечить вимогам параграфу 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Проаналізувавши всі матеріали справи, Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що тримання Тимошенко Ю.В. під вартою на протязі всього періоду застосування цієї міри запобіжного заходу, було свавільним і незаконним.

Згідно ч.2 ст. 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції», вчинення суддею дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів, є порушенням ним присяги.

Таким чином, при винесенні 5 серпня 2011 року постанови про зміну підсудній Тимошенко Ю.В. запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту, суддя Печерського районного суду м. Києва Кірєєв Родіон Володимирович вчинив дії, що порочать звання судді, і свідчать про його упередженість та необ’єктивність, чим порушив присягу судді.

У відповідності до вимог статті 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» —

ПРОСИМО:

1. Порушити у відношенні судді Печерського районного суду м. Києва Кірєєва Родіона Володимировича дисциплінарну справу та здійснити дисциплінарне провадження.

2. Подати до Вищої ради юстиції України матеріали дисциплінарної справи для вирішення питання щодо направлення Вищою радою юстиції України Президенту України подання про звільнення судді Печерського районного суду м. Києва Кірєєва Родіона Володимировича за порушення ним присяги.

Народний депутат України А.Б. Аваков