Арсен Аваков направил прокурору области письмо с просьбой провести прокурорскую проверку по вопросам создания и деятельности КП "Жилкомсервис"

Прокурору Харківської області
державному раднику юстиції 2 класу
Синчуку В.Л.

Шановний Василю Людвиговичу!

Забезпечення на відповідній території виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, прав і свобод громадян є одним з головних завдань обласної державної адміністрації.

Саме на виконання цих повноважень та враховуючи кризову ситуацію, що склалася в житлово-комунальній сфері міста Харкова, відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації був проведений ретельний аналіз відповідності чинному законодавству заходів з реформування системи утримання житлового фонду м. Харкова, зокрема створення та функціонування комунального підприємства "Жилкомсервіс".

За результатами проведеного аналізу були виявлені суттєві порушення вимог законодавства в частині визначення виконавців житлово-комунальних послуг та запропонованого вказаним підприємством механізму договірних стосунків із споживачами житлово-комунальних послуг, що може мати негативні практичні наслідки, а права та законні інтереси мешканців міста будуть не захищені.

КП "Жилкомсервіс" у порушення вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005р. № 560 "Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", відмовилося від укладання окремого (індивідуального) договору з кожним споживачем, запропонувавши так звану схему "Публічного договору".

Хоча Цивільним кодексом України і передбачено такий спосіб виникнення договірних відносин, але стосовно договорів про надання будь-якої житлово-комунальної послуги вказаний правовий інститут цивільного права застосовуватися не може, оскільки законодавство в житлово-комунальній сфері вимагає зазначення у договорі індивідуального переліку житлово-комунальних послуг, тарифів та загальної вартості послуг для кожного споживача цих послуг окремо, тобто договір про надання будь-якої житлово-комунальної послуги повинен бути індивідуалізованим.

Типовий договір, затверджений Кабінетом Міністрів України, крім цього передбачає також підписи і виконавця послуги, і споживача, визначення вичерпного переліку послуг, загальної вартості послуг.

На окремі порушення законодавства у запропонованому КП "Жилкомсервіс" договорі звернуло увагу і Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (рекомендації адміністративної колегії додаються).

Детальне правове обґрунтування позиції облдержадміністрації наводиться у додатках.

Обласна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, не може погодитися з позицією Харківського міського голови Добкіна М.М. та інших посадових осіб міської ради та її виконавчих органів про те, що питання надання житлово-комунальних послуг міськими комунальними підприємствами відноситься до виключних повноважень міської ради. Така позиція не тільки не відповідає вимогам Конституції за законів України, але й свідчить про відверте ігнорування законних вимог контролюючих органів.

Ураховуючи наведене вище, відповідно до статті 119 Конституції України, статей 16, 20, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", з метою захисту прав мешканців міста Харкова — споживачів житлово-комунальних послуг, прошу провести прокурорську перевірку питань створення та діяльності КП "Жилкомсервіс", і перш за все, механізму договірних стосунків із споживачами, та вжити відповідних заходів прокурорського реагування.

З повагою

Голова обласної
державної адміністрації

А.АВАКОВ