МВС УКРАЇНИ ВПРОВАДЖУЕ ПЕРШИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ ІПОТЕЧНИЙ ПАКЕТ — ЯК ОСНОВУ ЧЕСНОЇ ТА ГІДНОЇ СЛУЖБИ

(укр/рус)

Чому я ініціював програму розширення соцпакета для поліцейських і рятувальників, яка сьогодні ухвалена Кабміном?

Моя мета – зміцнити професійну мотивацію людей, які служать Україні день за днем, у важких умовах, ризикуючи здоров’ям, а деколи й життям.

З 2015 року, без урахування втрат на фронті, під час виконання службових обов’язків загинули 32 поліцейських і 21 рятувальник, 1505 осіб отримали поранення. Кожен з них, виходячи на службу, йде на ризик, не маючи твердих соціальних гарантій для себе та своєї сім’ї.

Сьогодні зі 140 000 поліцейських близько 5 000 перебувають на квартирному обліку. Ще 50 000 потребують поліпшення житлових умов. У ДСНС з 54 000 співробітників на квартирному обліку – близько 4 000, поліпшення житла необхідно 23-м тисячам рятувальників.
Більшості з них, за нинішніх темпів, доведеться чекати на квартиру від 50 до 80 років!!
Нажаль, щорічно держава була в змозі забезпечити житлом менше ніж 1% з числа співробітників МВС.
Така ситуація – не дуже сильно мотивує до чесної і відповідальної служби.

Тому ми почали поетапне введення цілої низки мотиваційних програм. Частково вже з листопада 2018, а в повному обсязі – з січня 2019-го, будуть впроваджені 4 етапи першого мотиваційного пакета.

1. Збільшення заробітної плати на 30%;

2. Запровадження компенсації за оренду житла;

3. Запровадження пільгової іпотеки на придбання житла з гнучкою системою часткової компенсації витрат після 2-х років служби;

4. Внесення до Парламенту пакету законодавчих змін, які захищають професійні права поліцейського.

* * *

Тепер детальніше про іпотечну мотиваційну програму МВС на умовах пільгового фінансового лізингу.

Базова ідея програми: частина витрат на придбання житла буде погашена державою: компенсуються виплати на обслуговування договору-лізингу в обсязі 100% і лізингові платежі в обсязі до 40% у залежності від стажу служби та складу сім’ї.

Наприклад, при вислузі:

• від 5 до 10 років – компенсується 10% від суми щомісячного платежу;

• від 10 до 15 років — 20%;

• від 15 до 20 років – 30%.

Крім того, мотиваційний пакет стимулює народження дітей у родинах наших поліцейських та рятівників😊. Якщо у родині е одна дитина, плата за квартиру зменшується на 5%, якщо дві – ще на 5%. Сподіваюся, надалі з’явиться можливість продовжити цю пільгу і на кожну наступну дитину.

Важливо! Право на отримання власного житла має КОЖЕН поліцейський і рятувальник – незалежно від посади та звання.

Умови такі:

• Вислуга не менше 2-х років (крім учасників бойових дій, для яких цього обмеження немає);

• Не менше 5-ти років до виходу на пенсію;

• Співробітник перебуває на квартирному обліку;

• Термін лізингу не більше 20-ти років. Є опція дострокового погашення.

Для отримання житла за цією програмою потрібно зробити 4 кроки:

1. Подати заявку до Державної іпотечної установи, яка виступає фінансовим агентом МВС;

2. Підписати Угоду на пільгових умовах і отримати в користування квартиру;

3. Надати за місцем роботи підтверджуючий документ для компенсації;

4. Протягом терміну Угоди оплачувати від 60% вартості житла, в той час як залишок (до 40%) буде оплачувати роботодавець.

Сума щомісячної виплати, за попередніми розрахунками, складатиме від 15 до 25% від розміру грошового утримання.

Наприклад:

Молода сім’я поліцейського 27-30 років зі строком служби 7 років та однією дитиною купують 2-кімнатну квартиру в обласному центрі. Родині відразу компенсується 10% платежу за термін служби і ще 5% за дитину. Таким чином, орієнтовний щомісячний платіж складе близько 2000 гривень.

* * *

Ми розраховуємо, що тисячі сімей поліцейських і рятувальників вже в 2019 році зможуть переїхати в нові квартири.

Чи мотивує ця програма співробітника залишатися на службі і служити чесно? Думаю, що так!

Тим більше, що після реалізації цього – першого – мотиваційного пакета, з урахуванням перспективи нарощування ресурсу фінансового лізингу, ми приступимо до реалізації другого, який торкнеться страхування і медичного обслуговування. А надалі планується запуск третього мотиваційного пакету: програми відпустки, оздоровлення та освіти для співробітників і членів сім’ї.

Додам, що кожен поліцейський і рятувальник у грудні отримає іменний мотиваційний лист за підписом міністра внутрішніх справ та голови НПУ або ДСНС, в якому міститиметься детальна інформація про першу мотиваційну іпотечну програму та можливість взяти в ній участь – за умови чесної та гідної служби в органах МВС.

Не пріуси і мітцубісі, і навіть не вертольоти та броньовики є основою надійної системи безпеки наших будинків і вулиць, а чесний, мотивований і компетентний співробітник, впевнений, що про нього і його сім’ю піклується держава!

.**********************************************************(рус)

МВД УКРАИНЫ ВВОДИТ ПЕРВЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ПАКЕТ — КАК ОСНОВУ ЧЕСТНОЙ И ДОСТОЙНОЙ СЛУЖБЫ.

Почему я инициировал программу ипотечного пакета (льготного финансового лизинга) для полицейских и спасателей, одобренную сегодня Кабмином?

Моя цель – укрепить профессиональную мотивацию людей, которые служат Украине день за днем, в тяжелейших условиях, рискуя здоровьем, а порой и жизнью.

С 2015 года, без учета потерь на фронте, при исполнении служебных обязанностей погибли 32 полицейских и 21 спасатель, 1505 человек получили ранения.
Каждый из них, выходящих на службу — рискует и, не имеет твердых социальных гарантий для себя и своей семьи.

Сегодня из 140 000 полицейских около 5 000 стоят на квартирном учете, а всего требуют улучшения жилищных условий 50 000; в ГСЧС из 54 000 сотрудников на учете стоят около 4 000, улучшение жилья необходимо 23-м тысячам спасателей.

Большинству из них ждать квартиру при нынешних темпах придется от 50 до 80 лет!! Увы, ежегодно государство было в состоянии обеспечить жильем менее 1% нуждающихся их числа сотрудников МВД.

Такая ситуация – не слишком сильная мотивация для честной и ответственной службы.

Поэтому – мы начали поэтапное введение целого ряда мотивационных программ.
Частично уже с ноября 2018, а в полном объеме – с января 2019-го будут внедрены 4 этапа первого мотивационного пакета:

1. Увеличение заработной платы на 30%;
2. Введение компенсации за аренду жилья;
3. Введение льготной ипотеки на покупку жилья с гибкой системой частичной компенсации затрат после 2 лет службы;
4. Внесение в парламент пакета законодательных изменений, защищающих профессиональные права полицейского.

* * *
Теперь подробнее о мотивационной ипотечной программе МВД для полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга.

Основная идея программы: часть затрат на покупку жилья будет погашена государством: компенсируются выплаты по обслуживанию договора-лизинга в объеме 100% и лизинговые платежи в объеме до 40%, в зависимости от стажа службы и состава семьи.

Например, при выслуге:

• от 5 до 10 лет – компенсируется 10% от суммы ежемесячного платежа;
• от 10 до 15 лет – 20%;
• от 15 до 20 лет – 30%.

Кроме того, мотивационный пакет предусматривает стимулирование рождения детей в семьях наших полицейских и спасателей😊.
Если в семье один ребенок, плата за квартиру уменьшается на 5%, если два — еще на 5%. Надеюсь, в дальнейшем появится возможность продолжить эту льготу и на каждого следующего ребенка.

Важно! Право на получение собственного жилья имеет КАЖДЫЙ полицейский и спасатель – независимо от должности и звания.

Условия следующие:
1. Выслуга не менее 2-х лет (кроме участников боевых действий, для которых этого ограничения нет);
2. Не менее 5-ти лет до выхода на пенсию;
3. Сотрудник стоит на квартирном учете;
4. Срок лизинга не более 20-ти лет. Есть опция досрочного погашения.

Для получения жилья по этой программе нужно сделать 4 шага:

1. Подать заявку в «Держану iпотечну установу», выступающую финансовым агентом МВД;
2. Подписать Договор на льготных условиях и получить в пользование квартиру;
3. Предоставить по месту работы подтверждающий документ для компенсации;
4. В течение срока Договора оплачивать от 60% стоимости жилья, в то время как остаток (до 40%) будет оплачивать работодатель.

Сумма ежемесячной выплаты, по предварительным расчетам, составит от 15 до 25% от размера денежного содержания.

Например:

Молодая семья полицейского 27-30 лет с одним ребенком и сроком службы 7 лет покупает 2-комнатную квартиру в областном центре. Им сразу компенсируется 10% платежа за срок службы и еще 5% за ребенка. Таким образом, ориентировочный ежемесячный платеж составит около 2000 гривен.

Мы рассчитываем, что тысячи семей полицейских и спасателей уже 2019 году смогут переехать в новые квартиры.

* * *
Мотивирует ли эта программа сотрудника оставаться на службе и служить честно? Думаю, что да!

Тем более, что после реализации этого – первого мотивационного пакета, с учетом перспективы наращивания ресурса финансового лизинга, мы приступим к реализации второго мотивационного пакета, который коснется страхования и медицинского обслуживания.
Затем планируем запуск третьего мотивационного пакета: программы отпуска, оздоровления и образования для сотрудников и членов семьи.

Добавлю, что каждый полицейский и спасатель в декабре получит именное мотивационное письмо за подписью министра внутренних дел и главы НПУ или ГСЧС, в котором будет подробная и детальная информация о первой мотивационной ипотечной программе и возможности участия в ней — при условии честной и достойной службы в органах МВД.

Не приусы и мутсубиси и даже не вертолеты и броневики – основа надежной системы безопасности наших домов и улиц, а честный, мотивированный и компетентный сотрудник, уверенный, что о нем и его семье заботится государство!