МВС: реформа експертної служби

В процесі реалізації концепції реформування системи правоохоронних органів часто приходиться зупинятися і вирішувати завдання реформування, на перший погляд, другорядних підрозділів. Проте, при більш пильному вивченні, такий «другорядний», «периферійний» підрозділ вирішує цілу низку вузькоспеціалізованих завдань, без яких основний результат боротьби зі злочинністю не може бути досягнутий.

Саме такою, тихою і непримітною, є Експертна служба МВС України. Пошук і вилучення слідів під час оглядів місць подій, проведення експертиз і досліджень, вилучення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, ведення криміналістичних обліків – це далеко не весь вичерпний перелік завдань, які щодня успішно вирішують експерти.

Експертна служба МВС є і буде найбільшою експертною установою в державі з потужним кадровим, науковим і технічним потенціалом. Адже у її складі працюють понад 3 тисячі справжніх професіоналів, які щороку виконують близько 300 тисяч експертиз і досліджень за більш ніж 50-ма напрямами.

Експертна служба є постійним, і, поки що, єдиним в Україні, членом спілки «Європейська мережа криміналістичних наукових установ» – організації, яка об’єднує більше 60 представників науково-дослідних установ з 36 країн Європи.

Метою реформи є побудова за європейським зразком РЕАЛЬНО НЕЗАЛЕЖНОЇ від органів досудового слідства, ВИСОКОПРОФЕСІЙНОЇ, відкритої для суспільного контролю мережі експертних підрозділів, покликаних на ділі виконувати важливу для правової держави місію – сприяти утвердженню справедливого суду в Україні.

Це дозволить позбутися традицій, успадкованих ще від радянської міліції, коли керівник слідчого блоку здійснював кураторство експертно-криміналістичними підрозділами, маючи адміністративні важелі впливу на судового експерта та його керівника.

Мета реформи досягається шляхом утворення структурно відокремленої Експертної служби МВС, яка буде підпорядковуватися Міністерству внутрішніх справ України, а не органу досудового слідства (поліції).

В результаті реформування органів внутрішніх справ слідчі підрозділи, що увійшли до складу центрального органу виконавчої влади – Національної поліції та експертні підрозділи, що залишилися у складі Експертної служби під патронатом МВС, втратять організаційний зв’язок, їх службові взаємовідносини будуть будуватися виключно у формі взаємодії.

Після якісних перетворень штатної структури і підпорядкованості експертних підрозділів, черговим етапом реформування Експертної служби буде формування кадрів для роботи в оновленій службі.

Ураховуючи специфіку експертної діяльності, добір буде здійснюватися як за рахунок переатестації працюючих працівників з відповідними знаннями і практичним досвідом, так і за рахунок випускників вищих навчальних закладів. Насамперед, це стосується Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, який здійснює підготовку експертів-криміналістів. На конкурсній основі будуть прийматися і випускники вищих навчальних закладів (біологи, хіміки, економісти, філологи та ін.), а також працівники інших установ та організацій, які мають необхідну фахову підготовку і досвід практичної роботи за спеціальністю.

Важливим і необхідним кроком на етапі реформування Експертної служби є подальше її матеріально-технічне зміцнення за рахунок придбання новітньої техніки та модернізації наявного технічного обладнання для упровадження нових методів досліджень і приведення у відповідність до вимог європейських стандартів.

Прискорення процесу акредитації експертних лабораторій на відповідність вимогам міжнародного стандарту якості ISO-17025 є необхідною умовою визнання Експертної служби на міжнародній арені.

Нова структура експертної служби почне працювати з 7 листопада.

1

2

3

4

5

7