Сьогодні, заслухавши доповіді оперативних служб МВС, з урахуванням інформації, наданої СБУ — я прийняв рішення відкрито звернуться до кожного з вас.
За даними оперативних служб, в найближчі кілька днів нам доведеться пережити кілька спроб деструктивних антиукраїнських сил дестабілізувати ситуацію в країні.
МВС І СБУ мають інформацію про підготовку терористичних атак і провокацій з використанням вогнепальної бойової зброї та вибухових пристроїв у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові та ряді інших міст країни.
З урахуванням серії терористичних атак в Європі, активізації окупаційних сил на сході країни, з урахуванням високих ризиків терористичної загрози, мною прийнято рішення про переведення всіх правоохоронних структур на посилений режим роботи.
Вживаються усі необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян, а також для забезпечення безпеки функціонування ключових об’єктів інфраструктури та життєдіяльності.
Прошу кожного з вас ставитись з розумінням до посилених заходів безпеки в публічних місцях, на транспорті, на дорогах країни — до вимог про зупинку автотранспорту, перевірку документів і автомобілів. Це все робиться для забезпечення безпеки вас і ваших дітей.
Прошу кожного з вас бути уважними в місцях проведення масових заходів та акцій і негайно інформувати правоохоронні органи про осіб, поведінка яких викликає підозру або про підозрілі предмети, зброю, самотній багаж. У всіх цих випадках прошу негайно звертатися до найближчого поліцейського або за телефоном 102.
Окремо звертаюся до політичних сил, громадських організацій, які реалізуючи своє конституційне право, планують проводити в найближчі дні масові акції, мітинги та заходи.
Національна поліція України та Національна гвардія України готові забезпечити правопорядок і безпеку на цих акціях за умови дотримання з боку організаторів та усіма учасниками норм безпеки — у тісній співпраці з правоохоронцями. Ми не будемо і не хочемо обмежувати ваші конституційні права на протест і політичну позицію, але ми хочемо забезпечити вашу безпеку і безпеку інших громадян.
Спеціально звертаюся до мітингувальників, які проводять зараз акції в центрі столиці. Ваші форми протесту сьогодні дуже вразливі до провокацій і терористичних ризиків. Ви несете відповідальність за безпеку людей. Прошу вас вжити усіх необхідних рішень, для того, що б не було ні найменшої можливості використати ваше конституційне право на протест як ширму для виконання терористичного акту. Ціна людського життя занадто висока. Давайте в ці непрості дні разом думати про безпеку!
У нас достатньо сил, знань і відповідальності. Упевнений, що відповідальність кожного з нас, кожного на своєму місці — не дозволить дестабілізувати провокаціями і терактами ситуацію в країні і в найближчі кілька днів ми зможемо усунути всі загрози з боку антиукраїнських сил, про які відомо правоохоронцям.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
**************
Уважаемые соотечественники!
Сегодня, заслушав доклады оперативных служб МВД, с учетом информации, предоставленной СБУ — я принял решение открыто обратится к каждому из вас.
По данным оперативных служб в ближайшие несколько дней нам предстоит пережить несколько попыток деструктивных антиукраинских сил дестабилизировать ситуацию в стране.
МВД И СБУ располагают информацией о готовящихся террористических атаках и провокациях с использованием огнестрельного боевого оружия и взрывных устройств в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львове и ряде других городов страны.
С учетом серии террористических атак в Европе, активизации оккупационных сил на востоке страны, с учетом высоких рисков террористической угрозы, мною принято решение о переводе всех правоохранительных структур на усиленный режим работы.
Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, а также обеспечения безопасности функционирования ключевых объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.
Прошу каждого из вас относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности в публичных местах, на транспорте, на дорогах страны — к требованиям об остановке автотранспорта, проверке документов и автомобилей. Это делается для обеспечение безопасности.
Прошу каждого из вас быть внимательным в местах проведения массовых мероприятий и акций и немедленно информировать правоохранительные органы об особах, поведение которых вызывает подозрение или о подозрительных предметах, оружии, брошенном багаже. Во всех этих случаях прошу немедленно обращаться к ближайшему полицейскому или звонить по телефону 102.
Отдельно обращаюсь к политическим силам, общественным организациям, которые реализуя свое конституционное право, планируют проводить в ближайшие дни массовые акции, митинги и мероприятия.
Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины, готовы обеспечить правопорядок и безопасность на этих акциях при условии соблюдения организаторами и всеми участниками норм безопасности — в тесном сотрудничестве с правоохранителями. Мы не будем и не хотим ограничивать ваши конституционные права на протест и политическую позицию, но мы хотим обеспечить вашу безопасность и безопасность других граждан.
Специально обращаюсь к митингующим, проводящим сейчас акции в центре столицы. Ваши формы протеста сегодня чрезвычайно уязвимы для провокаций и террористических рисков. Вы несете ответственность за безопасность людей. Прошу вас принять все необходимые решения, для того, чтобы не было ни малейшей возможности использовать ваше конституционное право на протест как ширму для исполнения террористического акта. Цена человеческой жизни слишком высока. Давайте в эти непростые дни вместе думать о безопасности!
У нас достаточно сил, знаний и ответственности. Уверен, что ответственность каждого из нас, каждого на своем месте — не позволит дестабилизировать провокациями и терактами ситуацию в стране и в ближайшие несколько дней мы сможем устранить все угрозы со стороны антиукраинских сил, о которых известно правоохранителям.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков